מק"ט - DGT 029

מטר פרופיל משולש עם מגרעת 10X24 ממ'

נפה 8 ממ'