מק"ט - DGT 004

פרופיל גומי צורתי
משמש לשיכוך והפחתת רעשים

פרופיל לנפה 12