מק"ט - DGT 038

פרופיל גומי צורתי
משמש לשיכוך והפחתת רעשים

פרופיל דיזה 038