מק"ט - DGT 009

פרופיל גומי צורתי
משמש לשיכוך והפחתת רעשים

פרופיל דיזה