מק"ט - DGT 050

פרופיל/גומי לנפה
* מתאים לשלל נפות ורשתות

פרופיל U 34X34