תוכן

מקלף סרטי מסוע

מקלף הסרטים מאפשר הסרה קלה ומהירה של הגומי העליון בחגורת המסוע חברת פלקסקו ממליצה על קילוף סרט המסוע. בכל פעם שהדבר ניתן על מנת לאפשר למחבר המכני להיות מותקן בקו אחיד עם עובי חגורת המסוע. קילוף הגומי מאפשר התקנה בפרופיל נמוך של המחבר המכני על פני החגורה ויוצר חיבור מהיר ונקי ,ומאריך את חיי המחבר המכני.

 
 
לסרטוני הדרכה לחץ מעבר לעמוד החברה